Skip Navigation LinksÅrsager-til-muskelspændinger

​Hvorfor får heste muskelspændinger?

​Der kan være flere årsager til, at din hest får muskelspændinger. Her er nogle af årsagerne:

Overanstrengelse
Ved utilstrækkelig ilttilførelse kan der ophobes store mængder mælkesyre i musklerne.​
Ved væskemangel (fx. ved høj luftfugtighed, varme)​

Mekaniske anstrengelser
Som sker over en periode, hvor hesten overbelaster/fejlbelaster sener og led
fx. pga en ældre skade eller svaghed


Pludselig, uventet, hurtig bevægelse

Kan lede til forsvarsspændinger, fordi musklen ikke var forberedt.
Fx. hvis hesten glider, vrikker om, vælter, leger på folden og hvis den bukker


Ensformigt arbejde

Monotone bevægelser, som belaster samme muskler og led kontinuerligt.
Dårlig variation af muskelarbejde


Direkte traume på en muskel

Slag udefra - spark, stød, indeklemning
Udstyr som ikke er tilpasset korrekt
Rytteren - dårlig balance, fejlbelastninger


Skellet - eller indre smerte

Forvredne led eller hvirvler
Organforstyrrelser (forstoppelse eller vandladningsbesvær oa.)


Hovene

Svage og syge hove
Fejlbeskårne hove
Forkert hovvinkel


Tænderne

Ujævne tænder
Betændelse/infektion i en tand
Udtrukne tænder


Stress

Miljø
Foder
Tidligere oplevelser/traumer.